עברית / العربية English
         
 
 

 


 
 
News & Updates
בקרוב יעלה אתר אינטרנט חדש לחממה החברתית
---------------------------------------------------
פורסמו שמות הזוכים והתמונות בתחרות הצילום בעיר עכו!
לצפייה לחצו כאן
---------------------------------------------------
מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו!
להצטרפות לחצו
---------------------------------------------------
לקריאה נוספת, בקרו אותנו בבלוג החממה החברתית
לכניסה לחצו כאן
---------------------------------------------------
       > מבוא לתכנון סביבתי
 

מבוא לתכנון סביבתי | פרופ' מישל פורטמן, ד"ר דפנה בן-ברוך, ד"ר יעל טף-סקר 

 

הקורס "מבוא לתכנון סביבתי" נלמד בטכניון במסגרת המסלול לתכנון ערים ואזורים לתואר מוסמכים, והועבר על ידי פרופ' משנה מישל פורטמן. את החלק המעשי של הקורס לוותה  ד"ר דפנה בן ברוך, יועצת אסטרטגית חברתית ויועצת לשיתוף הציבור, וד"ר יעל טף- סקר, המתמחה בחקר סכסוכים ובפסיכולוגיה חברתית.
מטרת הקורס היתה לחשוף את הסטודנטים למורכבות השילוב של מערכת השיקולים הסביבתיים במערכת התכנון והבנייה בישראל. חלקו האחד של הקורס כולל העברה של תכנים תיאורטיים ובהם מרכיבי הבעיה הסביבתית, אפיון של תכנון סביבתי, הקשר בין תכנון סביבתי לשינוי דמוגרפי, האמצעים לתכנון סביבתי, ממד הזמן בתכנון סביבתי, היבטים מרחביים של צדק סביבתי, אמנות בינלאומיות, מעמדם ומעורבותם של ארגונים סביבתיים בעיצוב מדיניות סביבתית ובתהליכי תכנון ופיתוח בר קיימא, ודרכי יישומו של פיתוח זה בהקשרים סביבתיים.
בנוסף לתכנים התיאורטיים, משלב הקורס פרויקטים קבוצתיים-מעשיים בנושא סביבתי לבחירת הסטודנטים, עם דגש  על שיתוף הציבור והקהילה, ועל עבודה עם הקהילה על מנת לתרום בצורה כזאת או אחרת לקידום הרעיון הסביבתי של נושא הפרויקט.
תכנון סביבתי-עירוני נחוץ במיוחד כאשר מדובר במשאב המשותף למספר רב של תושבים. גארט הרדין (1968Hardin,) הציג את תיאוריית "הטרגדיה של המרעה המשותף", העוסקת בקונפליקט הנוצר  בעת ניצול משאבים מתכלים על ידי מספר רב של פרטים. לעתים, כפי שהודגם בכל אחת ואחת מעבודות הסטודנטים בקורס הבאות, נוצר שימוש מוגזם במשאב הציבורי לטובת התועלת הפרטית, מבלי שתילקח אחריות אישית על ידי גורם כזה או אחר על שימור המשאב, מה שמביא לבסוף לניצול יתר ולפגיעה של ממש במשאב עצמו ובמשתמשים אחרים – ובכך הטרגדיה. תכנון מושכל עשוי לשפר את השימוש במשאבים סביבתיים-קהילתיים משותפים לטובת התושבים עצמם, ולהפוך אותו לבר-קיימא גם בטווח הארוך. אם כן, על מתכננים ללמוד את נושא איכות הסביבה ואת האתגרים שהוא מציע למתכנן כדי שיוכלו לתרום לסוג זה של פיתוח.
הוועידה הבין-ממשלתית לחינוך סביבתי שהתכנסה בטיביליסי ב-1977 קבעה בהצהרתה (1978) כי חינוך סביבתי צריך לסייע ללומד לרכוש מודעות ורגישות לנושאים סביבתיים, להקנות הבנה של ערכים סביבתיים, ולעודד פעילות סביבתית שתשפר את הסביבה ותגן עליה. כחלק מהלמידה, נטען בהצהרה, יש לפתח כלים ומיומנויות בקרב התלמידים שיסייעו להם לזהות ולפתור בעיות סביבתיות. עוד נטען כי חינוך סביבתי צריך לכלול השתתפות אקטיבית של הלומדים בכל רמות העבודה כדי לפעול למען פתרון בעיות סביבתיות (Hungerford & Volk, 1990).
מתוך האמונה שהשתתפות מעשית בפרויקטים סביבתיים היא חלק אינטגרלי מחינוך סביבתי, הוחלט כי הסטודנטים בקורס יעבדו בקבוצות ויחקרו נושא ספציפי הרלוונטי לתחום הסביבה והקהילה שבו קיימת התרחשות עכשווית "בשטח". הסטודנטים אף התבקשו ליצור קשר עם בעלי עניין בפרויקט ולנסות לנסח עבור אותם בעלי עניין מסמך המלצות המתבסס על הידע שהצטבר במהלך הקורס ומחקר הרקע, או להיות פעילים בכל דרך אחרת שהם רואים לנכון. דוחות העבודות של הקורס הופיעו בסופו של הסמסטר במסמך בשם "מה סביבנו? מקרי מבחן של תכנון סביבתי-קהילתי."  
 

קישור לאסופת הקורס


 


2013© כל הזכויות שמורות ל “החממה החברתית דיוור וקהילה”
לייבסיטי - בניית אתרים