עברית / العربية English
         
 
 

 


 
 
News & Updates
בקרוב יעלה אתר אינטרנט חדש לחממה החברתית
---------------------------------------------------
פורסמו שמות הזוכים והתמונות בתחרות הצילום בעיר עכו!
לצפייה לחצו כאן
---------------------------------------------------
מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו!
להצטרפות לחצו
---------------------------------------------------
לקריאה נוספת, בקרו אותנו בבלוג החממה החברתית
לכניסה לחצו כאן
---------------------------------------------------
       > מגורים וקהילה


 
עבודות מאסטר ודוקטורט בנושא מגורים וקהילה


אבריק-זבידאת פ. (2010). אדריכלות "מחנות פליטים" בגדה המערבית: מחנה הפליטים דהיישה כמקרה בוחן 1948-1967. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים מטעם הטכניון. בהנחיית ד"ר מרינה אפשטיין-פלוש, ד"ר אלונה נצן-שיפטן וד"ר אריאלה אזולאי

אלאן ק. (1984). משמעות והוויה בארכיטקטורה מדברית בישראל. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים מטעם הטכניון. בהנחיית פרופ' גלברט הרברט

באום ר. (2011). תוכנית סוסקין לנהריה ומקומות ההשפעה על תכנון הישוב ועלהתהוותו של המרחב הפרקטי הפתוח. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים מטעם הטכניון. בהנחיית פרופ' טל אלון-מוזס ופרופ' רות אניס

בר-קמה ד. (1992). מידת ההתאמה של אורח חיים וסביבה פיזית בקיבוץ להזדקנות בקהילה. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית פרופ"ח ארזה צ'רצ'מן

ברק-אלריך ט. (1995). בירור משמעות סביבת המגורים אצל עולים חדשים מברה"מ (לשעבר). חיבור לשם קבלת תואר מגיסטר למדעים בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית ד"ר אריה פלד 

גוגנהיים ד. (1981). פתוח מערכת הנחיה פיזית לשיקום עצמי. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית דר' יוברט לו-יון

גולדשמידט-פילמן ק. (2007). העיר החדשה-מעשה ותעמולה. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית פרופ"ח איריס ערבות 

גונן א. (1981). טכנולוגיות בניה עצמית למגורים. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית ארכ' דן אבן-אור

דאנוס ס. (1984). שפת הדפוסים לתיכנון מגורים בתל-אביב המונחה ע"י שיקולים ביו-אקלימים ושיקולי אנוש. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית ד"ר דניאל גאת וד"ר הופמן מילו

דוברא ג. (1989). יישום "מטלות מיקום" בחקר הארגון המרחבי של המגורים. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים מטעם הטכניון. בהנחיית ד"ר ארטיה פלד

דיאמנט ר. (2005). גן ילדים כחלק מן המודל בטריטוריאלי של הילד-בעוספיא וקריית טבעון. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית ד"ר רחל זבה

הירש-טוץ' ג'. (2004). "ועדת שכנים" בעיריית חיפה: רישוי בנהי בבתים משותפים-קונפלקטים והתמודדות עמם. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית ד"ר אריאלה ורנסקי

וכמן א. (1959). בניה עגולה ואורתוגונלית. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית פרופ' א.נוימן ופרופ' א.השמשוני

ויניתסקי י. (2010). הדצ'ה: מקום להיות עצמך. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית פרופ' רחל קלוש

ויסמן נ. (1981). מרכיבי התייחסות תושבי שכונה ישנה-מתחדשת לסביבת המגורים. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית ד" ארזה צ'רצ'מן. 

חנין רבינוביץ ר. (1983). הקיבוץ- מקורות תכנון ועקרונות תכנון. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים מטעם הטכניון. בהנחיית פרופ' גילברט הרברט

יזהר ד. (2008). פרוייקט "בנה ביתך" :המרחב הבנוי בנקודת שינוי חברתית תרבותית ומקצועית. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטניון. בהנחיית פרופ"ח רחל קלוש

כלימור ת. (1985). המקום הציבורי בקיבוץ - מחקר טיפולוגי, חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון, בהנחיית פרופ' אברהם וכמן

מאיר י. (1984). ישובים אוטרקיים: השמש בשפת הדפוסים לתכנון ישובים בעלי דרגות עצמאות גבוהה. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים. בהנחיית ד"ר דניאל גת 

מלול ב. (1984). מבני ארעי לאוכלוסיות באיזורי חירום ומצוקה-בתהליך שיקום כוללני. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית אדר' חיים תיבון

מיכלק י. (1998). השפעת שינויי כושר השמיעה בגיל הזקנה על המרכיב האקוסטי בבנייני בתי אבות. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית פרופ"ח גיורא רוזנהויז

נאמן-מזרחי נ. (2007). התווית קוים מנחים לשימור מתחמי מגורים עירוניים-ציר רכס הכרמל המערבי ושדרות הנדיב. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים מטעם הטכניון. בהנחיית פרופ' רבקה השמשוני וד"ר ישי וילסון 

סלומינסקי א. (1990). דפוסי מגורים בשיכון ציבורי- חקר אירוע על אוכלוסיה יהודית וערבית בחיפה. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית ד"ר מיכאל מאיר ברודניץ

ערבות א. (1983). הערכת ההתאמה של סביבות עירוניות למגורים על פי העדפות הציבור, ושילובה בתהליך התכנון. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים מטעם הטכניון. בהנחיית צמיר יגאל

פוצ'יס ס. (1982). שיקום עצמי: גישה לשיתוף המשתמש בתהליך התכנון. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים מטעם הטכניון. בהנחיית דר' רוברט אוקסמן דר' מיכאל מאיר ודר' הוברט יוני

פלוטקין א. (1990). הערכה סביבתית של "נופים": ניסוי ישראלי בדיור מוגן. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה מטעם הטכניון. בהנחיית פרופ"ח ארזה צ'רצ'מן

פרייס א. (2005). ציפיות, מגמות ועמדות גורמי תכנון, הקמה ופיתוח של ישובים כפריים חדשים בגליל. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים מטעם הטכניון. בהנחיית פרופ' דני צ'מנסקי

קינן מ. (1982). מעונות לקשישים ואינטראקציה חברתית. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים מטעם הטכניון. בהנחיית ארזה צ'רצ'מן, מזור אדם

תיודור ו. (1983). מידת ההתאמה של יחידות דיור סטנדרטיות (שיכונים) לצרכי אוכלוסיה מרקע תרבותי מגוון-הערכה. חיבור לשם קבלת תואר מאסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים מטעם הטכניון. בהנחיית פרופ' גילברט הרברט וד"ר ארזה צ'רצ'מן
 


2013© כל הזכויות שמורות ל “החממה החברתית דיוור וקהילה”
לייבסיטי - בניית אתרים