עברית / العربية English
         
 
 

 


 
 
News & Updates
בקרוב יעלה אתר אינטרנט חדש לחממה החברתית
---------------------------------------------------
פורסמו שמות הזוכים והתמונות בתחרות הצילום בעיר עכו!
לצפייה לחצו כאן
---------------------------------------------------
מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו!
להצטרפות לחצו
---------------------------------------------------
לקריאה נוספת, בקרו אותנו בבלוג החממה החברתית
לכניסה לחצו כאן
---------------------------------------------------
       > מאמרים
מאמרים

עברית: 


בינשטיין נועה, יעקב אסתי, סימן-טוב יעל, פודם אורנן, הוועדה לתכנון ולתקצוב, המועצה להשכלה גבוהה, מעורבות חברתית-תפקידה השלישי של האקדמיה (2013)

גולן-עגנון דפנה, רוזנפלד יונה, בן יוסף שירי, כנאנה הנא, רוזנפלד יעל, שוורץ בן ושרירא דני, פעילות סטודנטים לשינוי חברתי - מיפוי הקיים למען העתיד (2005)

דואניאס ז'קלין, מאיר אבינועם, אוניברסיטה עיר ויחסים במרחב: מכללת ספיר והעיר שדרות (2006)


דור חיים פלג, כץ ישראל, מצליח אייל, עיקב לינדה, שותפות אקדמיה-קהילה (2007)

טל רינת, התחדשות עירונית והעצמה קהילתית: מעורבות אקדמית בפרויקט תכנון בקהילה (2012)

מאמרים שנכתבו אודות פעילות החממה החברתית:

Eizenberg E. & Shilon M., Pedagogy for the new planner: Refining the qualitative toolbox (2015)
Gero, A., Engineering students' attitudes towards teaching in secondary schools as part of the Educational Clinic programme (2016)
Kallus, R., Citizenship in Action: participatory urban vizualization in contseted urban space (2016) 
Kallus, R., Shamur T., Proffessional education in ethno-nationally contested city: Architecture students engage with their proffessional and national identities (2015)

אנגלית: 

A.Holland Barbara, B.Gelmon Sherril, The State of  "Engaged Campus": What Have We Learned About Building and Sustaining University- Community Partnerships 
 
A.Dorgan Kathleen, Principles of Engagement: (Mis)Understanding the Community Design Studio (2008)
 
A.Hatcher Julie, G.Bringle Robert, Implementing Service Learning in Higher Education (1996)
 
A.Hatcher Julie, Robert G.Bringle, Campus-community partnerships: the terms of engagement (2002)
 
A.Zapata Marisa, Five years later: how California community members acted on transformative learning achieved in a participatory planning process (2013)
 
Aitken-Rose Elizabeth, Dixon Jennifer, Higgins Marilyn, The Pedagogy of the Planning Studio: A View from Down Under (2009)
 
Alfasi Nurit, Is public participation making urban planning more democratic? The Israeli experience (2003)
 
Annette John, Service Learning in an International Context
 
Annette John, Service- Learning Internationally Developing a Global Civil Sociey (2003)
 
B.Isaac Claudia, E.Dewer Margaret, Learning from difference: the potentially transforming experience of community university collaboration (1998)
 
B.Trevor Tyson, P.Low Nicholas, Experiential Learning in Planning Education (1987)
 
Balassiano Katia, David West, Seeking the studio experience outside of the studio course (2012)
 
Baugher Sherene, Frantz George, The Inlet Valley Project Reflections on an Early Model for Interdisciplinary and Cross-Cultural Service-Learning Courses in Landscape Architecture (2013)
 
Bell Sarah, Educating Professionals for Practice in a Complex World—a Challenge for Engineering and Planning Schools (2012)
 
Bowns Caru, Advancing Transdisciplinary Action Research in Rural Pennsylvania- The Case for Plural Design in the Susquehanna River Towns (2011)
 
Bursnall Samantha, Buys Nicholas Establishing university–community partnerships: Processes and benefits (2007)
 
C.Dandekar Hemalata, R.Clark Gerald, Integrating Communication Skills and Planning Techniques (1992)
 
Cadge Wendy, Carter Marion, Curran Sara, Rivero Estela, Designing your community – based learning project: Five questions to ask about your pedagogical and participatory goals (2002)
 
Chatterton Paul, The cultural role of universities in the community: revisiting the university - community debate (1999)
 
Corkery Linda, Roche Ben, Watson Karin, Zehner Bob, Transforming Design Studio Learning and Teaching through Real World, Interdisciplinary Projects (2007)
 
Cosgrif Bryna Shepherd Anne, Problem based learning: a bridge between planning education and planning practice (1998)
 
Cotton Debbie, K.Stanon Timothy, Joining campus and community through service learning (2006)
 
Cox  David, Developing a framework for understanding university-community partnerships (2000)
 
Denham Amy, Gamble Dorothy, Quinn Sandra Crouse, Ethics and community- based education: balancing respect for the community with professional preparation (2001)
 
Diaz Moore Keith, The scientist, the social activist, the practitioner and the cleric: Pedagogical exploration towards a pedagogy of practice (2001)
 
Dunston Yolanda, N.Daniels Kisha, Patterson Gerrelyn, Rules of Engagement: A service Learning Pedagogy for Pre-service Teacher Education (2010)
 
E.Warnerb Mildred, Fiorettia Carlotta, Meschiaria Claudia, Smitha Gregory, Rome undergraduate planning workshop: A reflexive approach to neighborhood studies (2012)
 
Enos Sandra, Morton Keith, Developing a Theory and practice of Campus- Community Partnerships (2003)
 
Feldt Allan, Vakil Anna, W.Marans Robert, Integrative Planning Workshops: The Michigan Experience (1990)
 
Fen Yang Ching, Campus dreamland- a case study for a campus participatory design project (2005)
 
Forester John, Introduction: Making a Difference in Response to Hurricane Katrina (2008)
 
Forester John, Learning to Improve Practice: Lessons from Practice Stories and Practitioners' Own Discourse Analyses (or Why Only the Loons Show Up) (2012)
 
Forsyth Ann, Lu Henry, McGirr Patricia, Inside the service learning studio in urban design (1999)
 
Frands Mark, Community design (re)examined (2005)
 
Freestone Robert, Thompson Susan, Williams Peter, Student experiences of work based learning in planning education (2005)
 
Grant Long Judith, Németh Jeremy, Assessing Learning Outcomes in U.S. Planning Studio Courses (2010)
 
Grant Long Judith, State of the studio: revisiting the potential of studio pedagogy in U.S- based planning programs (2012)
 
Gregory Alexis, Heiselt April, Reflecting on service learning in architecture: increasing the academic relevance of public interest design projects
Grin John, Science for Practice? (2012)
 
Harris Glenn, Lessons for Service Learning in Rural Areas (2004)
 
Hondagneu-Sotelo Pierrette, Raskoff Sally, Community Service-Learning: Promises and Problems (1994)
 
Hoyt Lorlene, A City-Campus Engagement Theory From, and For, Practice (2010)
 
Hutchinson Judy, Loukaitou- Sideris Anastasia, Choosing Confrontation or Consensus in the Inner City: Lessons from a Community- University Partnership (2001)
 
I. Frank Andrea, The Decades of Thought on Planning Education (2006)
 
Ibáñez-Carrasco Francisco, Riaño-Alcalá Pilar, Organizing community-based research knowledge between universities and communities: lessons learned (2011)
 
J.Maurrasse David, Higher education- community partnerships: assessing progress in the field (2002)
 
Jeff Lederer, Mark Seasons, Understanding the university-community alliance: the waterloo experience (2005)
 
JR, Mayfield Loomis, P. Lucas Edgar, Mutual awareness, mutual respect: the community and thr university interact (2000)
 
K.Bates Lisa, M.Edwards Mary, Planning's Core Curriculum: Knowledge, Practice, and Implementation (2009)
 
K.C.Liu John, When professional knowledge meets local wisdom- a dilemma in trans cultural participatory design (2005)
 
Kobayashi Koichi, To inspire students in participatory community design: a case study from Ohnogawa greenway rehabilitation proposal (2005)
 
L.Roakes Susan, Norris-Tirrell Dorothy, Community Service Learning in Planning Education: A Framework for Course Development (2000)
 
Ladner Birch Eugenie, Practitioners and the Art of Planning (2001)
 
Lang Jon, Teaching Planning to City Planning Students. An Argument for the Studio / Workshop Approach (2001)
 
Lawson Laura, Sorensen Janni, Evolution in partnership: Lessons from the East St Louis Action Research Project (2011)
 
Lawson Laura, Dialogue through Design: The East St. Louis Neighborhood Design Workshop and South End Neighborhood Plan (2005)
 
Lewis Rhonda, Suarez-Balcazar Yolanda, W.Harper Gary, An Interactive and Contextual Model of Community-University Collaborations for Research and Action (2005)
 
Loveridge Scott, Keys to Engaging Faculty in Service - Lessons from West Virginia’s Community Design Team (2002)
 
M. Reardon Kenneth, An experiential approach to creating an effective community- university partnership: the east St. Louis action research project (2000)
 
M.Hill Margarita, Teaching with Culture in Mind: Cross-Cultural Learning in Landscape Architecture Education (2005)
 
M.Hoyt Lorlene, A core commitment to service-learning: bridging planning theory and practice (2006)
 
Manning Thomas June, Educating Planners: Unified Diversity for Social Action (1996)
 
Mantysalo Raine, Mattila Hanna, Mynttinen Eeva, Managing Planning Pathologies: An Educational Challenge of the New Apprenticeship Programme in Finland (2012)
 
Matthews Peter, The longue durée of community engagement: New applications of critical theory in planning research (2012)
 
McCleskey, S. E. & Allison, Collaboration for service learning in architectural education (2009)
 
Muirhead Bruce, Winter Alexandra, Wiseman John, University-community engagement in Australia- practice, policy and public good (2006)
 
P.Ozawa Connie, P.Seltzer Ethan, Taking Our Bearings: Mapping a Relationship Among Planning Practice, Theory, and Education (1999)
 
Poxon Jenny, Shaping the planning profession of the future: the role of planning education (2000)
 
Prins Esther, Framing a conflict in a community university partnership (2005)
 
Rios Michael, Where do we go from here? An evaluation for community based design (2005)
 
Robinso Gib, T.LeGates Richard, Institutionalizing University-Community Partnerships (1998)
 
Romice Ombretta, Uzzell David, Community Design Studio: a Collaboration of Architects and Psychologists (2005)
 
Rottle Nancy, Engaging changing communities in the community design studio (2005)
 
Rubin Victor, Evaluating University- Community Partnerships: An Examination of the Evolution of Questions and Approaches (2000)
 
Rydin Yvonne, Re-Examining the role of knowledge within planning theory (2007)
 
S.Baum Howell, Fantasies and realities in university community partnerships (2000)
 
S.Baum Howell, Teaching Practice (1997)
 
Saija Laura, Writing about engaged scholarship: Misunderstanding and the meaning of "quality" in action research publication (2012)
 
Savan Beth, Community–university partnerships: Linking research and action for sustainable community development (2004)
 
Shu-Ching Wang, Assessing Service-Learning in Higher Education: A Construct Validation Study (2007)
 
Sletto Bjørn , Insurgent Planning and Its Interlocutors Studio Pedagogy as Unsanctioned Practice in Santo Domingo, Dominican Republic (2013)
 
Sletto Bjørn, Educating Reflective Practitioners: Learning to Embrace the Unexpected through Service Learning (2010)
 
Stephenson Janet, People and Place (2013)
 
Winkler Tanja, At the Coalface: Community–University Engagements and Planning Education (2013)
 
Winterbottom Daniel, Building as a Model for Learning (2002)
 
Winterbottom Daniel, Recreating community in cancer support centers, foster homes and developing colonias through the hands-on participating of design build teaching model (2005)
 


2013© כל הזכויות שמורות ל “החממה החברתית דיוור וקהילה”
לייבסיטי - בניית אתרים