עברית / العربية English
         
 
 

 


 
 
News & Updates
בקרוב יעלה אתר אינטרנט חדש לחממה החברתית
---------------------------------------------------
פורסמו שמות הזוכים והתמונות בתחרות הצילום בעיר עכו!
לצפייה לחצו כאן
---------------------------------------------------
מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו!
להצטרפות לחצו
---------------------------------------------------
לקריאה נוספת, בקרו אותנו בבלוג החממה החברתית
לכניסה לחצו כאן
---------------------------------------------------
       > חדרה - נוף כסוכן פעיל
בעקבות תושבים בסטודיו חדרה | נוף כסוכן פעיל | אדר' נוף רבקה שטרנברג, אדר' נוף נעמה מישר, פרופ' יעל מוריה ופרופ' אליסה רוזנברג

 


כיצד אדריכלות הנוף יכולה להוות סוכן פעיל ומחולל בעירוניות עכשווית ומתהווה בישראל? שאלה זו עמדה בבסיס  הסטודיו והבלוג (מ)נוף  שהועבר בסמסטר חורף 2013.
חדרה, הממוקמת באמצע רצף המרחב המעוּיָר שלאורך חוף הים התיכון, ואשר  נתוניה ממקמים אותה באמצע מדדי הלמ”ס, מציעה מקרה מבחן ל’עירוניות ביניים ישראלית'. העיר תופסת מקום משני הן בתודעה העירונית הישראלית והן ביחס לתהליכי הפיתוח העירוניים והמרחביים המתהווים בה.
במסגרת סטודיו לאדריכלות נוף בטכניון, זימנו לימוד ומפגש פעיל עם המרחב העירוני של חדרה על מגוון האפשרויות  הטמונות בו.

לצד רקמה עירונית קיימת, יש בעיר עתודות קרקע נרחבות ורציפות לאורך החוף בצפון מערב העיר שבגלל קיפאון בתכנון ובנייה בשנות ה-90, ובגלל היותן בבעלות פרטית, החלו רק בשנים האחרונות לעבור תהליכי תכנון. בעיר מתקיימים ריבוי של הצטלבויות וממשקים בין סביבות מגורים לבין תשתיות לאומיות - כמו תחנת הכוח, כביש החוף, כביש 4 ורכבת ישראל -וביניהן לבין עֹושר של משאבי טבע, כמו מגוון הסביבות הלחות שלרצועת החוף הארוכה ומרובת הפנים, שלוליות החורף, נחל חדרה, תעלות הניקוז, בריכות הדגים, יער חדרה, הפארק הלאומי השרון, השטחים החקלאיים, השדות והמטעים.
הסטודנטים בחנו וזיהו את הפוטנציאל הייחודי של המרחב העירוני בחדרה במגוון אספקלריות בהתייחס למשאביה הפיזיים, ההוויתים, השימושיים, המוסדיים, האזרחיים והציבוריים במטרה לבנות ידע והיכרות עם העיר.
את הדינמיות של הנוף העירוני ואת אפשרויות ההתערבות בו ביקשנו להקנות לסטודנטים באמצעות תנודתיות בין מספר נקודות ייחוס וקבוצות עבודה משתנות, שנפרסו בסדנאות לאורך הסטודיו. הסמסטר נפתח בפרויקט המיפוי ‘אטלס חדרה’, שכלל כינוס של תשתיות תכנון ומיפוי קיימות, עיבוד ויזואלי למידע מוסדי קיים, איסוף ומיפוי מידע חדש על העיר, לצד מיפוי אישי להיכרות ‘אובייקטיבית ‘ וסובייקטיבית עם חדרה.
באמצעות עבודה על תרחישים שונים, בחנו הסטודנטים חלופות רעיוניות לתכנית המתאר חדרה 2020 הנמצאת כעת בתהליכי אישור. התרחישים אפשרו קריאה מחודשת של ההיצע המרחבי של חדרה על ידי בחינת הפוטנציאל שלה כ’עיר תיירות’; ‘עיר שוויונית’; ‘עיר ים’; ו’עיר ביניים עם איכות חיים ייחודית’.
מפגש בלתי אמצעי עם ובעקבות תושבים בשכונת גבעת אולגה, והבניית פעולה של מספר שעות המערבת תושבים בשכונה, מיקם את הסטודנטים מזווית נוספת בתוך המרחב העירוני שבו הם פועלים.
מוזנים ממגוון המפגשים עם הנוף העירוני של חדרה, הציעו הפרויקטים האישיים של הסטודיו מוקדים, נושאים, והתערבויות בקני מידה משתנים , אשר בחנו כיצד התערבות בנוף העירוני יכולה לחולל שינוי בחוויה ובהתפתחות של העיר באמצעות פעולה אשר ניתנת למימוש עכשווי ואשר מתווה אופק עתידי.
 
קישור לבלוג הקורס

 

 2013© כל הזכויות שמורות ל “החממה החברתית דיוור וקהילה”
לייבסיטי - בניית אתרים