עברית / العربية English
         
 
 

 


 
 
News & Updates
בקרוב יעלה אתר אינטרנט חדש לחממה החברתית
---------------------------------------------------
פורסמו שמות הזוכים והתמונות בתחרות הצילום בעיר עכו!
לצפייה לחצו כאן
---------------------------------------------------
מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו!
להצטרפות לחצו
---------------------------------------------------
לקריאה נוספת, בקרו אותנו בבלוג החממה החברתית
לכניסה לחצו כאן
---------------------------------------------------
       > דנה שבח

משמעויות והשלכות הקהילה בשיח התכנוני - תיאוריה ופרקטיקה | דוקטורט | דנה שבח
 
 
מטרת המחקר היא לבחון את התכנון בישראל בהתייחס לסוגיות הקשורות בקהילה ולראות כיצד הזיקה בין תכנון וקהילה באה לידי ביטוי הן בשיח התכנוני והן בפקרטיקה המקצועית, כחלק ממערך עירוני הכולל את רשויות התכנון השונות ואת גורמי העירייה השונים אל מול הביטוי בפועל של קהילות שונות.

על אף היותה שחקן מרכזי בזירה התכנונית, מורכבותה של הקהילה אינה נידונה בצורה מעמיקה ומפורטת דייה בספרות. למרות שההתייחסות לקהילות בתכנון בהקשר הגיאוגרפי בו הן מתקיימות היא לרוב ברורה (כך למשל, בשכונה, ברובע או בעיר), ישנה חשיבות רבה להבנת מורכבות הקהילה בהקשרים אחרים בהתייחס למבנה החברתי, התרבותי והכלכלי של קהילות, יחסי הכוח בתוכן, מערכות היחסים הבלתי-פורמאליות המתקיימות בהן ומכלול הגורמים, הן היציבים והן הדינאמיים, המאפיינים אותן. נקודת מבט הרואה בקהילות שחקן מרכזי הפועל בזירה של מאבק, תאפשר התייחסות רחבה ומעמיקה יותר לגורמים העלולים להקשות על הפעלתן ותפעולן של פרקטיקות תכנוניות משתפות ועל ישימותן בפועל. 

הנחת המוצא של מחקר זה הינה כי האופן בו נתפסת קהילה מגדיר את הפרטיקות התכנוניות הננקטות בעבודה בשטח על-ידי רשויות התכנון. מכאן מבקש המחקר לבחון האם וכיצד מתייחסות רשויות התכנון למורכבותן של קהילות, איך הן מבינות את הקהילה, איך מתבטאת הבנה זו בשיח התכנוני ואיך היא באה לידי ביטוי בפרקטיקה התכנונית.  המחקר שואל כיצד האופן בו נתפסות קהילות על-ידי רשויות התכנון מעצב, מגדיר ומכתיב פרקטיקות תכנוניות?

כפי שניתן להסיק ממקרי בוחן המדווחים בספרות, דיון מעמיק בסוגיות הקשורות לקהילה אינו יכול להיעשות ברמה כללית. מורכבותן של קהילות באה לידי ביטוי בבירור בהקשרים מקומיים וייחודיים ובפרט בזמן ובמקום נתונים. בחינה מעמיקה של היחסים בין עולם התכנון לבין ההבנה של משמעות הקהילה, המציעה באמצעות דוגמה עשירה ומרובדת לאורך זמן להכיר במורכבותה של קהילה ולעמוד על הקשיים והאתגרים שעבודה עם קהילה מעלה, יכולה להרחיב, להעמיק ואף למקד את הדיון הנוגע לקשר שבין תכנון לבין קהילה. 


2013© כל הזכויות שמורות ל “החממה החברתית דיוור וקהילה”
לייבסיטי - בניית אתרים